ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ισχύοντος καταστατικού, συγκαλεί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του συλλόγου, η οποία θα γίνει την

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00, στο café bar “Aperito”, περιοχή Νέας Κρήνης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2014.

2. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2014.

3. Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2014.

4. Συζήτηση για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.

5. Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.

6. Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2015.

7. Συζήτηση για το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό 2015.

8. Έγκριση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2015.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται το ήμισυ ( 1/2 ) πλέον ενός ( 1 ) των τακτικών μελών, τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακώς εντάξει, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 17 του ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, δηλ.

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015, και ώρα 19:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

Θεσσαλονίκη, 10/04/15

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαδημητρόπουλος Όθων

One comment on “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  1. Ο/Η Ilias Kleidaras λέει:

    Όσοι δεν πλήρωσαν να μην ξεχάσουν και το πορτοφόλι τους!