ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

διανυθείσα απόσταση
αριθμός επιβατών
κατανάλωση οχήματος L/100km L
κόστος καυσίμων €/L
κόστος διοδίων
κόστος ανά επιβάτη