Ακύρωση εκδρομής στο Βίτσι αυτό το ΣΚ (4-5 απρ 2015)

Η εκδρομή ακυρώνεται λόγο έλλειψης συμμετοχών.

3 comments on “Ακύρωση εκδρομής στο Βίτσι αυτό το ΣΚ (4-5 απρ 2015)