ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

'I'm so glad to see you've all made it here today.'Σε εφαρμογή απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ( πρακτικό 26ης Συνεδρίασης, 17/02/16 ) και σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του καταστατικού του Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 και ώρα 19:00 στο café bar «Aperito», περιοχή Νέας Κρήνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος-Γραμματέας)
2. Παρουσίαση οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2015.
3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2015
4. Παρουσίαση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
5. Παρουσίαση του προγράμματος Δραστηριοτήτων για το έτος 2016.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Όθων Παπαδημητρόπουλος
Η Γεν,Γραμματέας
Έλενα Δημοπούλου

Comments are closed.